Content-sliders_teppimine

QUILTING / TEPPIMINE

We have over 4000 different quilting designs to choose from. If that isn’t enough we can make a tailor made pattern just for you. We check each roll individually to ensure the product you receive is of the highest possible quality. Whether you just want quilting or would also like; lining, wadding and/or sewing too. We have a solution that meets your needs.

Meil on üle 4000 erineva teppimisdisaini, mille hulgast valida. Kui nendest ei piisa, siis saame luua just Sulle sobiva mustri. Me kontrollime igat rulli, et kindlustada, et Sinu lõpptoodang oleks kõrgeima võimaliku kvaliteediga. Meil ei ole vahet, kas soovid ainult teppimist või ka voodri lisamist, vatiini ning õmblemist. Meil on lahendused, mis vastavad Sinu vajadustele.
Content-sliders_vatiinid

WADDING / VATIIN

Wadding is our great love. That is why we have gone to the ends of the earth to find the best possible padding for our customers. The wadding from our Italian suppliers has not only been proven to be warmer and easier to wash than the competition, but it is also more environmentally friendly. Not just in the production process and use of recycled materials, but also in our ecological footprint.

See more

Vatiin on meie suur armastus. Seetõttu olemegi otsinud oma klientidele parimat võimalikku vatiini üle maailma. Vatiin meie Itaalia tootjatelt ei ole mitte ainult tõestatult soojem ja kergemini pestav kui konkurentidel, vaid see on ka keskkonnasõbralikum. Mitte ainult tootmisprotsess ja taastöödeldud materjalide kasutamine vaid ka ökoloogiline jalajälg.

Vaata lisa
Content-sliders_õmblemine

SEWING / ÕMBLEMINE

Are you looking for curtains, bed covers or pillow cases for your hotel or do you have a different request? Whatever home textiles your business requires, we have a solution for you. All you need to do is provide us with your chosen top fabric and we will do the rest. You can also use our quilting and wadding services to create a complete solution.

Kas Sa otsid kardinaid, voodikatteid või padjapüüre oma hotellile või on Sul mõni eritellimus? Mistahes kodutekstiile Sinu äri vaja vajab, meil on Sulle lahendus. Kõik, mida sa meile andma pead, on Sinu poolt välja valitud kangas ning meie hoolitseme ülejäänu eest. Sa võid ka kasutada meie teppimis- või vatiiniteenust, et luua täislahendus.
Content-sliders_kangad

FABRICS / KANGAD

We have an extensive range of fabrics and linings. All sourced from top European suppliers. These fabrics have a huge range of uses from sports and winter wear to police and military wear. Linings can be purchased either individually or along with quilting services.

Meil on ulatuslik valik kangaid ja voodreid. Kõik on pärit Euroopa tipptootjatelt. Nendel kangastel on lai kasutusvaldkond alates spordi- ja talveriietest, lõpetades politsei- ja militaarrõivastega. Voodreid saab osta kas eraldi või koos teppimisteenusega.
4-ringi_pilti

CERTIFICATES / SERTIFIKAADID

Lots of certificates for various usage scenarios. Ask for additional information.

Click here to see our ceritificates

Palju sertifikaate erinevates kasutusvaldkondades. Küsi lisainfot!

Vajuta siia et näha meie sertifikaate

WE ARE ENVIRONMENTALLY CONCIOUS

Video below demonstrates creating environmentally conscious wadding
from recycled bottles.

ME OLEME KESKKONNATEADLIKUD

Alumine video näitab keskkonnateadliku vatiini loomist
ümbertöödeldud pudelitest.

We care passionately about our planet

We don’t just believe in providing our customers with the highest quality products. We care passionately about our planet too. That is why not only do all our suppliers come from within Europe to cut our ecological footprint. But we also source environmentally conscious suppliers. The video shows our supplier Peruzzo Industries creating wadding from recycled bottles.


Me hoolime kirglikult oma planeedist

Me ei usu ainult sellesse, et pakume oma klientidele kõrgeima kvaliteediga tooteid, me hoolime kirglikult ka oma planeedist. Seetõttu on kõik meie varustajad pärit Euroopast, et vähendada ökoloogilist jalajälge, kuid lisaks kasutame me ka keskkonnateadlikke varustajaid. See video näitab kuidas meie koostööpartner Peruzzo Industries toodab vatiini ümbertöödeledud pudelitest.

MARCON HOLDING OÜ

Värvi 5, 10621, Tallinn Estonia

Info
Landline/lauatelefon: +372 664 6860
Fax/faks: +372 664 6861
info@marconholding.ee

Production and Export/Tootmine ja eksport
Mobile/mobiil (Estonia): +372 50 18 344
Mobile/mobiil (Finland): +358 40 503 1576
riitta@marconholding.ee

Sales manager/Müügijuht
Mobile/mobiil: +372 51 61 343
pilvi@marconholding.ee